Po stopách bývalé lesní restaurace Hájovna

V severní části Krčského lesa stávala vyhlášená restaurace Hájovna, která lákala místní a výletníky na skvělou kuchyni i hudební vystoupení. Pojďme se společně podívat na toto místo, kde se dnes bohužel nachází jen opuštěné ruiny.

Krčský les skrývá celou řadu tajemných a záhadných staveb z dob nedávných i velmi vzdálených. Historie tak na nás dýchá doslova na každém kroku. Nejznámějším pozůstatkem původní stavby je bezpochyby zřícenina gotického Nového hradu z 15. století, kde zemřel král Václav IV. My jsme se však v našich článcích postupně podívali na zoubek také viaduktům zaniklé železniční trati, která přes Krčský les procházela v 19. století, poničeným studánkám, ke kterým si místní chodili pro vodu, nebo na záhadné obří schodiště, u kterého se nám podařilo dopátrat okolnosti jeho vzniku během první republiky. Další výraznou stavbou v Krčském lese, ze které už bohužel příliš nezbylo, je také velký objekt Hájovny, lesního hostince z 19. století.

 

Kde Hájovnu najít?

K rozpadajícím se základům této stavby není tak snadné se dostat, neboť se k nim musíte prodrat přes několik houštin a z okolních stezek nejsou ruiny tolik viditelné. Na druhou stranu, pokud víte, kde hledat, místo se vám podaří celkem snadno najít. Zvláště na podzim je nejlépe přístupné. Jestliže půjdete od rybníka Labuť směrem na východ k sekvojovcům, restauraci Za Větrem nebo na metro Roztyly, dostanete se k ruinám Hájenky zhruba po 250 metrech. Toto místo se nalézá v blízkosti žluté turistické stezky či cyklostezky A22. Na přesné umístění se můžete podívat v naší interaktivní mapě (poslední v seznamu turistických cílů).

Zvláště, půjdete-li právě od rybníka Labuť, můžete si z cesty povšimnout asi nejvíce dochovaného odkazu tehdejší restaurace v podobě řady krásných stromů (fotografie níže). Směrem od stezky je stále rozeznatelná kratší alej – příjezdovou cestu k hostinci totiž již před sto lety lemovaly stromy.

Pokud se rozhodnete projít skrz tuto alej, musíte na konci zabočit doleva a ujít ještě pár desítek metrů, než se dostanete k pozůstatkům staveb. Tehdejší objekt Hájovny byl poměrně rozsáhlý a jeho součástí nebyla jen jedna budova. Případně lze popojít po stezce o kus dál, odkud je k ruinám lepší přístup. V těchto místech pak můžete prozkoumat dobře rozeznatelné základy staveb, zdiva i části schodů. Na celou galerii s historickými fotografiemi i aktuálním stavem Hájovny se můžete podívat na konci článku.

Historie restaurace Hájovna  - koncerty i Sokol

Přesná datace vzniku Hájovny není známá a bohužel se nám jí nepodařilo dopátrat.  Víme však, že vznikla v druhé polovině 19. století, pravděpodobně okolo roku 1878. Budova pak přečkala přibližně 80 let a ke konci 60. let 20. století definitivně zanikla. Následně začala chátrat a po padesáti letech z ní zbyly pouze základy.  

V době své největší slávy však byla restaurace hojně navštěvována, součástí byla také velká venkovní zahrádka, kde se nacházelo bezmála sto míst k sezení. V největší z budov se mimochodem jednu dobu nacházelo zázemí krčského Sokola. Ten byl založen ke konci 19. století a dlouhou dobu neměl stálou budovu pro cvičení, takže se soubor scházel na různých místech včetně hostinců. Samotný Sokol – Krč byl založen v restauraci U Labutě a po určitý čas se účastníci setkávali také v restauraci Hájovna. Až do roku 1897 byly tyto dvě restaurace nejvyužívanější.

Zajímavé je, že se zde jednu dobu konaly pravidelně koncerty vojenské hudební školy, kterou vedl kapelník Gustav Endršt. Místní si tak mohli přijít poslechnout živou hudbu každé pondělí, neděli a také o svátcích. V případě pěkného počasí se hrálo venku, na menším vyvýšeném pódiu. Gustav Endršt zakládal vojenskou hudební školu v roce 1896 a věnoval se jí bezmála 20 let. Před první světovou válkou byly zkoušky sboru ukončeny a vzhledem k tomu, že pan Endršt během války padl, nebyly již koncerty obnoveny. Nějakou dobu během první republiky se na tradici školy pokoušela navázat Endrštova žena, ale její kvalita výuky nebyla vůbec srovnatelná, zájemců tedy rychle ubývalo.

Ještě za první republiky, zhruba v letech 1928 až 1934, se zde konaly také představení loutkového divadla Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ). Tato organizace vznikla ke konci 19. století právě odštěpením od Sokola, když následkem vyhrocené politické situace, odešla celá řada sociálně demokraticky smýšlejících sokolů. Další dobové fotografie naleznete například na webových stránkách Historie městské části Praha-Krč.

 

Máte o Hájovně v Krčáku nějaké další informace nebo třeba historické fotografie? Budeme rádi, když se nám ozvete.