Kamenný jehlan v Krčském lese: tajemství, které čeká na odhalení

Po staletí ukrývá Krčský les různé pozůstatky minulosti, od zříceniny Nového hrádku až po tajemné schodiště. Právě záhadné betonové schodiště dlouho nemělo své vysvětlení v jeho původu a významu. Máme tu pro vás další, pravděpodobně ještě starší, záhadu.

Pár set metrů od prvorepublikového schodiště, jehož historii se nám podařilo rozluštit několik let nazpátek, se na jižní straně horního okruhu, jen kousek od cesty, nachází starý trojboký kamenný jehlan, pravděpodobně z opuky nebo jemného pískovce. Tento kámen má výšku zhruba 170 cm a na všech třech stranách jsou vytesané již prakticky nečitelné iniciály a číslice. Vršek jehlanu je zohyzděn uměle položenou betonovou plombou.

 

Možný původ a význam

Co však tento kámen znamená? Jeho poloha na vrcholu lesa a tvar naznačují, že by mohlo jít o hraniční kámen symbolizující styk panství či velkostatků. Je tedy možné, že vznikl ve druhé polovině 18. století, v období vytyčování tereziánského katastru.

Mohlo by se jednat také o zničený trojboký obelisk jako prvek výzdoby barokní či empírové kompozice panství oslavující svého zakladatele. Teoreticky by se mohlo jednat i o jeden z bývalých trojmezníků, které stály v Kunratickém lese, například na hranici Kunratic, Michle, Záběhlic.

Bohužel, ani odborníci, ani místní kronikáři dosud nedokázali zjistit více podrobností o jeho historii.

 

 

Iniciály a číslice

Na jižní straně obelisku jsou čitelná písmena J.K. a pod nimi číslice 82. Nad písmeny lze vypátrat také dvě číslice. Na zbylých dvou stranách jsou již nerozluštitelné rytiny. Na všech třech stranách jsou patrny zbytky orámování s obloukem a kruhový terč ve spodní části.

Jednou z indicií, které by mohly pomoci v určování původu, jsou právě iniciály J.K., které by mohly patřit některému z majitelů panství Kunratice z rodu Korbů z Weidenheimu, kteří je vlastnili od roku 1810. Mohlo by se jednat o Antonína Josefa Korbu (1750-1820) nebo některého z jeho následovníků.

Obelisk je dnes velmi zničený. Chybí jeho horní část, je vyspraven cementovou maltou a na horní části je osazen kovový hrot připomínající geodetické body. V cementové maltě je vyryt nápis "KUČERA", dost možná odkazující na lesníka pana Kučeru, který působil v Krčském lese v 50. letech.

Nahoře kamenného obelisku se nachází také kovový kruh, zasazený pevně v kameni. Je možné tedy předpokládat, že se zde v dřívější době nacházel kříž?

 

 

Kunratická kronika a další zdroje

Kunratická kronika uvádí: "V lese stranou Císařské skály je zachován trojboký štíhlý památník barokně ozdobený, účel není dnes znám. Podobný památník stával u pískovny u Zelených domků odkudž po roce 1920 převezen do parku u zámku. Jiný pak se povaluje v polích u cesty blíže mostu pod Zelenými domky. Tyto památníky snad značily, kam až sahalo honební právo českého krále."

Kámen se nám podařilo najít jen v Plánu Prahy z roku 1944, zajímavé je, že v pozdějších mapách trojboký kamenný jehlan již není k nalezení.

 

 

Výzva pro milovníky záhad a historie

Tajemný trojboký kámen v Krčském lese zůstává záhadou, která čeká na své odhalení. Možná právě váš zájem a snaha o prozkoumání starých pražských archivů přinese rozluštění této historické hádanky. Pokud se vám podaří najít jakoukoli stopu, která by mohla objasnit původ a účel tohoto obelisku, neváhejte se podělit o své poznatky a napište nám na sociálních sítích nebo na info@krcakzije.cz.