Nové vodní plochy u Krčského lesa

V těsné blízkosti Krčáku, v navazujícím parku Nové Roztyly se připravuje realizace nové vodní nádrže a několika tůní. Podívejte se, kde bude umístěna největší z nich. Vyvedení na povrch se dočká i zatrubněná část Roztylského potoka.

K Dolnomlýnskému rybníku přezdívanému Mlejňák či rybníku Labuť přibudou v lokalitě Kunraticko-michelského lesa v příštích letech další vodní plochy. Jejich vytvoření potěší nejen milovníky procházek a posezení u vody, ale také ochránce životního prostředí a krajináře. Realizace nádrží totiž napravuje závažné ekologické a environmentální škody napáchané za socialismu zatrubněním Roztylského potoka, které bylo provedeno během výstavby linky metra C a dálnice. Pojďme se společně podívat, jakou podobu bude mít stěžejní z naplánovaných vodních prvků – Novoroztylská nádrž. 

Vodní plocha Novoroztylská nádrž, jejíž výslednou podobu si můžete prohlédnout níže v rozpracovaném nákresu projektantů, se bude nacházet na dohled od workoutového hřiště v parku Nové Roztyly. Dešťová voda, která bude nádrž napájet, bude dále proudit korytem až do Roztylského potoka. Ráz krajiny a budoucí rezidenční výstavby na místě brownfieldu po areálu Interlov dotvoří systém tůní vybudovaných na toku Roztylského potoka, které budou rozmístěny mezi plánovanými budovami.

 

 

Obnova původního biotopu

Vznik nádrže je součástí rozsáhlých rekultivačních změn s cílem obnovit původní biotop, který svými necitlivými zásahy poničili plánovači v éře socialismu. Záměr společnosti Passerinvest Group, která zdejší pozemky vlastní a postupně již několik let buduje nový park na okraji Krčáku, zahrnuje mimo jiné vyvedení Roztylského potoka na povrch. Část toku byla v době výstavby metra C nejen zatrubněna, ale také přeložena, takže jeho nová poloha nekopíruje původní, přírodně vzniklé koryto. To by se v budoucnu mělo opět změnit, přičemž jednotlivé kroky jsou podrobně konzultovány a připravovány s vodohospodáři a příslušnými odborníky. Na aktuální stav lokality se můžete podívat v galerii na konci článku.

 

 

 

Vodní prvky plánované v rámci postupných úprav zdevastovaného území zdaleka nepřinesou jen potěchu pro oko. „Naším cílem je obnovení původního biotopu s Roztylským potokem a stejně tak i vyvedení dešťové vodoteče z Horních Roztyl tak, aby voda byla zadržena v krajině se všemi svými pozitivními efekty a neodtékala kanalizací jako doposud,“ popisuje připravované úpravy Martin Unger, technický ředitel společnosti Passerinvest Group.

 

Přínosy vody zadržené v krajině

Voda ochlazuje okolí a hraje velkou roli v boji se suchem, kterým je Česká republika do budoucna ohrožena. Nádrže, rybníky, potoky a tůně též přispívají k rozvoji biodiverzity a zdraví ekosystému.

„Role vodních ploch je důležitá v přírodě stejně jako v městské zástavbě. V obou případech se jedná o důležité biotopy pro široké spektrum rostlin a živočichů, a to i ve městech, kde mohou vytvářet zajímavé příležitosti pro mnohé druhy, jak osídlit městskou krajinu,“ uvádí krajinná ekoložka Kateřina Langer Zímová.

V posledních letech jsme svědky migrace živočichů z náročných podmínek zemědělské krajiny, ve kterých často nenacházejí vhodné podmínky pro existenci, do prostředí velkých měst. „Právě vodní plochy jsou pro ně důležitými místy, kde nacházejí nový domov nebo odpočinek na své cestě. Takovým plochám se říká biocentra a ve městech mají i další důležitou roli, kterou je příznivý vliv na mikroklima a zadržování vody v krajině. Voda působí jako klimatizační jednotka a udržuje si relativně stálou teplotu oproti kolísavé teplotě městského okolí,“ dodává Zímová.

Park Nové Roztyly, který společnost Passerinvest Group vytváří na místě původního brownfieldu již více než deset let, je v místech navazujících na Krčský les až na pár maličkostí takřka dokončen. V posledních letech v něm mimo jiné vzniklo několik sportovišť pro veřejnost – kromě zmiňovaného workoutového hřiště také fitness park, běžecký okruh, discgolf nebo tréninkové hřiště na parkour. V roce 2022 zde bylo v blízkosti restaurace Za Větrem otevřeno také nové dětské hřiště. Přehled všech sportovišť najdete v naší interaktivní mapě.

Dalších parkových úprav se dočká část brownfieldu v místě budoucí výstavby. S vytvořením nových vodních toků a vznikem nádrží se počítá spolu s realizací rezidenčních objektů v horizontu několika let.

 

Doporučujeme také k přečtení: Jaká je budoucnost lokality Nové Roztyly?

 

Poznámka redakce: Vznik online magazínu Krčák žije iniciovala společnost Passerinvest Group, která jeho provoz též financuje.