Jak se nová trasa metra D dotkne Krčského lesa?

Povede metro pod Krčákem? Kde budou stanice? Máme se obávat více návštěvníků? Jak tato výstavba ovlivní okolí i samotný Kunraticko-michelský les? Na vše se pokusíme v následujícím článku odpovědět.

Kdy přesně bude zahájen provoz linky metra D v Praze, zatím nevíme. V nejoptimističtějších plánech se mluví o pěti letech (konec roku 2023), realističtější horizont je sedm až osm let (2025–2026), je ale také možné, že se metro otevře až po roce 2027. Tak jako tak trasa D bude. A i když zatím neumíme odpovědět na otázku kdy, alespoň víme, kudy povede, jak bude zhruba vypadat a jak se změní okolí Krčského lesa. Informace získáváme z veřejně dostupných materiálů, prezentací, dokumentů a studií. Výsledná podoba projektu se však může ještě stále změnit. Galerii vizualizací naleznete na konci článku.

Současná dopravní dostupnost

Krčák patří mezi největší a nejoblíbenější lesy v Praze, ročně ho navštíví přibližně 700 tisíc lidí, většinou jde o ty, kdo v okolí bydlí nebo pracují. Někteří sem ale dojíždějí autem nebo městskou hromadnou dopravou i z dalších koutů Prahy. Ať už za sportem, nebo rodinným výletem do přírodní památky údolí Kunratického potoka. Momentálně se dá k lesu nejjednodušeji dostat autem, autobusem, ale také metrem. Nejbližší stanice Roztyly na trase metra C je od hranice Kunraticko-michelského lesa přibližně 150 metrů, stačí se dát po schodech nahoru a ve vestibulu směrem doprava. Relativně blízko od lesa je i stanice Chodov, po trase okolo nákupního centra se dostanete po zhruba 400 metrech k nejvýchodnějšímu cípu v ulici U Kunratického lesa, kde se nachází také památný, asi 250 let starý strom, dub letní.

Jak to bylo s plány trasy D v minulosti

S trasou „déčka“ okolo Krčáku se počítalo již v osmdesátých letech minulého století, tenkrát se plánovalo, že by měl být tento úsek v provozu do roku 2015. Stanice poblíž Krčského lesa se měla původně jmenovat Zálesí. Již v té době bylo zamýšleno, že trasa povede přes Krč a Libuš až do Písnice. Přestup měl být, tak jako se to plánuje nyní, ve stanici Pankrác. Přes Nusle mělo metro vést až na náměstí Míru, takže i za minulého režimu byly plány na trasu prakticky totožné, jako jsou dnes.

Kudy povede „déčko“ a jak bude daleko od lesa

První chystaná fáze metra D povede z Pankráce do Písnice, součástí by mělo být osm stanic. V tuto chvíli probíhají geologické průzkumy a v průběhu léta začnou na čtyřech místech první testovací ražby. Samotná stavba začne v úseku Pankrác–Olbrachtova, tedy dvě stanice nejblíže centru. Dalšími třemi stanicemi ve směru na jih jsou pak Nádraží Krč – Nemocnice Krč – Nové Dvory. Jde o tři zastávky nejblíže Krčskému lesu, z toho tou úplně nejbližší je Nemocnice Krč. Ta by měla stát přibližně 250 metrů od hranice Kunraticko-michelského lesa. Což je také současně přibližně nejkratší vzdálenost, na kterou by se tunel metra měl k lesu přiblížit. Máme tu tedy odpověď na další otázku – zdali metro povede pod Krčským lesem. Odpověď je, že by vést nemělo. Navíc vzhledem k umístění dalších stanic před Nemocnicí Krč a po ní, které jsou od lesa dále na západ, by bylo nelogické, aby vůbec tunel pod lesem vedl.

Přímo se tedy stavba metra D území lesa nedotkne. Nejvíce by se měla stavba přiblížit na maximálně 150 metrů, což se týká i větracích šachet, a další stanice jsou poměrně vzdálené. Vestibul Nových Dvorů by měl být od lesa vzdušnou čarou asi 800 metrů a nejbližší východ ze stanice Nádraží Krč přibližně 700 metrů. Na jih má posléze metro pokračovat stanicemi Libuš – Písnice – Depo Písnice. Celá tato trasa, včetně poloh stanic a jejich přibližné podoby, byla veřejnosti představena již před více než sedmi lety.

Jak stanice změní podobu lokality

Od představeného záměru před několika lety se toho příliš nezměnilo. Celá trasa linky D by měla vést v podzemí. Tedy až na dvě výjimky. První z nich je samotné depo, které bude v Písnici nad zemí spolu s částí tratě. Ta se zahloubí až poté, co pomocí mostu překročí Kunratickou spojku. Na stanici metra Depo Písnice je také vcelku zajímavé to, že by její nejkrajnější východ měl být jen zhruba 150 metrů od hranice města Prahy se Středočeským krajem. Stačil by tak jen malý kousek a metro mohl mít již druhý český kraj. K druhé nadzemní výjimce se dostaneme za chvíli. Nejdříve se pojďme podívat na podobu stanic Nové Dvory a Nemocnice Krč.

Na rozdíl od vestibulů stanic Libuš a Písnice, které by měly být poměrně malé a nenápadné, budou vchody do metra Nové Dvory a Nemocnice Krč pravděpodobně součástí nějaké budovy. Nepůjde však o stávající stavby, ale nové výstavby, které by měly vzniknout spolu s realizací metra. Poslední zveřejněné vizualizace si můžete prohlédnout níže pod článkem v galerii. Například stanice Nemocnice Krč je v projektech představena na současné volné ploše přímo proti nemocnici přes silnici Vídeňská kousek od křižovatky s ulicí Zálesí.

Vizuální podoba stanic linky D byla veřejnosti představena již v roce 2011, kdy Dopravní podnik hl. m. Prahy potvrdil jejich vzhled projektantům. V roce 2016 se objevila petice, kterou podepsalo několik tisíc lidí, s nesouhlasem s podobou chystaných stanic „déčka“. Architektonické soutěže však již nemohly být vypsány, aby se nezasahovalo do schváleného projektu s vydaným územním rozhodnutím, a město tak slíbilo alespoň vypsání výtvarných soutěží, kde se rozhodne o barvách, použitém povrchu stěn nebo dalších prvcích. V dubnu 2018 však město oznámilo, že nebude možné vypsat ani výtvarné soutěže, protože projektanti nechtějí ustoupit a není možné se na řešení domluvit. Takže to, jak budou stanice nakonec vypadat, se nejspíše oproti původním návrhům příliš nezmění.

Metro nad rybníkem, nebo pod rybníkem?

Pojďme se ale podívat na druhou nadzemní výjimku této plánované trasy. Ta by se měla týkat stanice Nádraží Krč s hned deseti samostatnými vchody. Do této stanice by mělo být možné vstoupit jednak přímo z vlakových peronů železniční stanice Praha-Krč, ale také ze vzdálenějšího místa za Jižní spojkou, z příjezdové cesty od zámku Krč, či dokonce z druhé strany tratě, tedy od ulice U Krčského nádraží, která vede až ke Kunraticko-michelskému lesu.

Kuriózní ale nejsou ani tak samotné východy, jako spíše místo, kde by už za pár let mohlo metro zastavit – přímo nad rybníkem. Trasa „déčka“ se totiž překříží s Kunratickým potokem, ale musí si hlavně poradit s rybníky, které se nacházejí v blízkosti nádraží Krč. A protože by bylo poměrně komplikované zahloubit tunel až pod rybník, je vlastně jednodušší zastavit přímo nad ním. Jde o nejmenší ze tří rybníků, větší Zámecký a Sýkorka se nacházejí o pár desítek metrů na východ. Vizualizaci opět naleznete v galerii níže pod článkem.

Příval výletníků

A co tedy udělá metro D s Krčským lesem z pohledu návštěvnosti? Už takhle jde o velmi vytížený a hojně navštěvovaný les v Praze a nové metro samozřejmě může dalšímu navýšení počtu sportovců a výletníků přispět. Podle všeho by se ale nemělo jednat o až tak výrazný nárůst, není tedy třeba se obávat, že se budou do Krčáku sjíždět lidé z celé Prahy. Důvodů je hned několik – ve směru od Písnice budou cestovat primárně ti, kdo pojedou do centra za prací. V opačném směru se bude zase jednat o osoby, které pojedou do areálu Thomayerovy nemocnice a dalších míst v okolí. Stanice u nádraží Krč bude napojena na železniční uzel, využijí ji tedy opět lidé, kteří například dojíždějí za prací ze Středočeského kraje vlakem. Pokud půjde o obyvatele Prahy, kteří bydlí v blízkosti trasy C, bude pro ně stále jednodušší se do Krčského lesa dostat přes Roztyly. Pakliže někdo dá přednost raději metru D, bude se jednat většinou o návštěvníka, který by se do Krčáku chystal stejně, jen jinou cestou. Nové návštěvníky Krčáku může linka nového metra přilákat ze stanic Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. V obou případech ale jde o stanice, které jsou plánovány až v další fázi projektu, do deseti let se jich tedy určitě nedočkáme.

Co se nyní bude dít?

Vizuální podoba stanic je tedy skoro definitivní, to platí také pro umístění vstupů. V létě 2018 startují geologické průzkumy, které potrvají zhruba rok. Pokud vše dopadne tak, jak se plánuje, začít stavět by se mělo v druhé polovině roku 2019, zatím ale nejsou vykoupeny všechny potřebné pozemky. Celá plánovaná trasa bude stát zhruba 50 miliard korun, první fáze asi 40 miliard. V současnosti se také řeší, kam v budoucnu metro D povede dál ze stanice Náměstí Míru. Mezi variantami jsou například návrhy přestupních stanic na Hlavním nádraží nebo na Náměstí Republiky. Z této stanice by mohlo metro pokračovat dále na sever nebo se vrátit přes Karlín na Žižkov. Návrhů, kudy by mohl tunel vést, je momentálně více než deset.

Největší překážkou jsou tedy výkupy pozemků. V dubnu 2018 se v médiích objevilo, že se dopravní podnik domluvil zatím se 14 vlastníky pozemků, které je nutné odkoupit. Celkem je však ke stavbě metra D potřeba vlastnit 655 pozemků, jež mají celkem 162 majitelů. Právě toto byl také hlavní důvod, proč se dopravní podnik rozhodl založit společnost s firmou Penta. Tím, že by se Penta stala v nově založeném podniku majoritním vlastníkem, by bylo možné pro stavbu metra vykupovat pozemky za vyšší ceny, než jsou ty odhadní. Dopravní podnik ani magistrát ze zákona více platit nesmějí, touto cestou by tak bylo možné omezení obejít a urychlit tím výstavbu.

Koncem června však poslanci schválili nový návrh zákona, který by mohl usnadnit výkup pozemků i bez soukromé společnosti. Výhodou by mělo být jednodušší vyvlastňování pozemků díky mezitímnímu rozhodnutí. Stavba linky D by pravděpodobně mohla začít i bez vlastnění všech dotčených pozemků, jejich odkoupení by se řešilo až posléze. 17. července 2018 pak měli původně pražští radní schválit založení nové společnosti pražského dopravního podniku spolu s Pentou, předložený návrh byl však nakonec s jednání stažen. Zatím to tedy vypadá, že nová společnost pro stavbu metra D nebude. 

Otázek okolo pražského „déčka“ bude tedy ještě spousta. Už nyní však víme, že se výstavba nijak výrazně nedotkne Kunraticko-michelského lesa a zvýšit by se výrazně neměla ani jeho návštěvnost.