V Kunraticích roste nový les, sází se i v Krčáku

Pražské Kunratice se už za pár let budou moci pyšnit dalším lesem. Kromě zámeckého parku, bažantnice a Krčského lesa, který zabírá skoro čtvrtinu plochy této městské části, zde vzniká další rekreační lokalita.

Nový krajinný park, jehož součástí je i zcela nový les, najdete nedaleko tržnice SAPA u křižovatky Kunratické spojky a Vídeňské ulice. Od Krčáku je vzdálen přibližně 1,6 kilometru. Park Na Musile, jak byl pojmenován, vzniká v místě dříve zarostlé a místy nevhodně zpevněné plochy o velikosti 13 a půl hektarů. Dlouhé roky neudržované území, které bylo původně zemědělsky využíváno, je postupně nahrazováno přírodní mozaikou tvořenou lesem, loukami, vodními prvky a parkovými cestami.

 

Desetitisíce nových stromů

Práce zde započaly již v roce 2020, kdy Lesy hl. m. Prahy na ploše pěti a půl hektarů vysadili celkem přes 54 tisíc sazenic lesních dřevin - o tom jsme psali například zde. V roce 2021 se s výsadbami pokračovalo a zalesnil se tak další úsek. V druhovém složení dominují listnaté stromy – z poloviny duby, z druhé poloviny pak lípy, habry, javory, budky, třešně a částečně i jehličnaté stromy – hlavně modříny, jedle a borovice.

A výsadby v lesoparku Na Musile pokračují i během roku 2022. Na jaře bylo vysazeno dalších zhruba dva a půl tisíce sazenic a během podzimu se počítá s dosadbami a vylepšováním stávajících úprav stromků. V závěru letošního roku by tak měly být lesnické výsadby v lokalitě Na Musile dokončeny. Náklady na vznik nového lesoparku se zatím pohybují okolo 4 milionů korun.

 

 

Nový park i na Roztylech

Obdobnou proměnou prochází už několik let také v minulosti zemědělsky využívaná lokalita Nové Roztyly na opačné straně Krčského lesa, kde společnost Passerinvest Group vytváří několikahektarový volnočasový park s řadou sportovišť.

Tento park vniká v oblasti, která byla dlouhodobě zanedbaná, plná odpadu a starých materiálů po výstavbě tubusu metra C na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Neprostupné místo se tehdy stalo neutěšenou zónou výsypky stavební suti a odpadu. Zarůstající skládka nepotřebného materiálu později podnítila vznik nechvalně známé kolonie bezdomovců.

Během posledních deseti let se již značnou část území podařilo přeměnit na příjemné místo pro sport a trávení volného času. Do budování parku Nové Roztyly doposud společnost Passerinvest Group investovala přibližně 50 milionů korun.

 

 

Sázení pokračuje také v Krčáku

Kromě parku Na Musile pokračují Lesy hl. m. Prahy také se sázením v samotném Krčském lese. V dubnu 2022 se zde uskutečnilo například další tradiční sázení stromků v rámci akce Den pro jedličku, která navazuje na projekt Vánoční jedlička s budoucností. Před svátky si totiž zájemci mohli místo běžného vánočního stromečku zakoupit malou jedli v květináči, kterou pak na jaře vysadili u sebe na zahradě nebo přímo v Krčském lese a tím podpořili návrat jedle bělokoré, královny českých lesů, do pražské přírody.

V průběhu roku se ale konají i další hromadná sázení jehličnatých i listnatých stromů – na podzim například pravidelný Den dřevorádů nebo také akce Strom pro les, život pro Prahu. Mimo událostí pro veřejnost se plánuje také osazování uvolněných pasek a zároveň vylepšování stávající mladé výsadby. Lesy hl. m. Prahy v tomto roce v Krčáku počítají s přibližně 18 tisíci sazenic s převahou listnatých druhů.