V Kunraticích vzniká zcela nový les

Krčák a Kunratická bažantnice již nebudou jedinými rekreačními lesy na území pražských Kunratic. Na začátku roku 2020 byly zahájeny práce na nově vznikajícím lese Na Musile.

Nový les, respektive krajinný park s lesním porostem, se nachází mezi Kunratickou spojkou, ulicí Vídeňská a tržnicí Sapa. Tedy na zcela opačné straně Kunratic, než se nalézá les Krčský. Rekreační lokality od sebe budou vzdáleny přibližně dva kilometry. Od Kunratické bažantnice je to vzdušnou čarou k novému lesu dokonce jen 700 metrů.

A jak velký nový les vlastně bude? Lesopark Na Musile se bude rozléhat na ploše více než 13 hektarů. Jen pro porovnání – Kunraticko-michelský les zabírá přes 300 hektarů. Srovnání s dalšími lesy a parky v Praze si můžete prohlédnout v tomto článku.

Část parku bude tvořit již existující porost, tři a půl hektaru nové zeleně již bylo vysázeno a další stromky jsou ještě plánovány. Na pořádný les si ale budeme muset chvíli počkat. Přeměna na plnohodnotný rekreační lesopark zabere další desítky let, než nově vysázené stromy trochu povyrostou.

Stávající porosty: 17 938 m2
Nově vysázené lesní porosty: 34 155 m2
Další plánované lesní porosty: 37 406 m2
Louky: 27 658 m2
Potoční niva: 11 386 m2
Tůně: 1 300 m2
Délka nových cest: 1 250 m

 


Území, kde se bude nový les nacházet, má poměrně zajímavou historii. Dříve bylo využíváno zemědělsky jako pole a louky, v 90. letech z části sloužilo jako dřevosklad a v nedávné době bylo předmětem soudního sporu mezi hl. m. Prahou a soukromým vlastníkem. Ten totiž část pozemků užíval neoprávněně, vybudoval zde zpevněné plochy, navážky, hangáry a dokonce i heliport. Nyní však již nic přeměně tohoto území na nový lesopark nebrání.

Na jaře roku 2020 byly na pozemcích zbourány některé načerno postavené stavby a odstraněny zpevněné plochy. Materiál ze zbývajících staveb poslouží jako výstavbu budoucích cest.

Některá původní pole byla již během jara postupně zalesněna a v okolí potoka, který tvoří přítok Kunratického potoka, bylo vybudováno několik tůní. Celá oblast se postupně čistí od křovin a náletový dřevin. Březové remízky byly prosvětleny tak, aby mohly být podsázeny sazenicemi především listnatých stromů.

Park Na Musile přitom není jediným nově vznikajícím rekreačním místem v okolí Krčského lesa. Za severní hranicí Krčáku je již několik let postupně rekultivován park Nové Roztyly, kde bylo nedávno zpřístupněno i několik nových sportovišť.

 

Zdroj: hl. m. Praha