Jaká je budoucnost lokality Nové Roztyly?

Je tomu už deset let, co se dříve zdevastované území nedaleko stanice metra Roztyly začalo postupně měnit na nový volnočasový park plynule navazující na severovýchodní část Krčského lesa.

Několikahektarový park Nové Roztyly, který dlouhodobě spravuje majitel pozemků, společnost Passerinvest Group, se nachází mezi severní hranicí Krčského lesa, okolím stanice metra Roztyly a bývalým areálem Interlov. V místě brownfieldu Interlov, kde ještě před pár lety stály haly a ruiny budov areálu, aktuálně probíhá příprava urbanistického projektu zahrnujícího vlastnické i nájemní bydlení, pracovní příležitosti i možnosti trávení volného času.

 

Z neudržované oblasti příjemný park

Lokalita, kde se dnes rozrůstá nový park pro veřejnost, byla dlouhodobě zanedbaná, plná odpadu a starých materiálů po výstavbě tubusu metra C na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Neprostupné místo se tehdy stalo neutěšenou zónou výsypky stavební suti a odpadu. Zarůstající skládka nepotřebného materiálu později podnítila vznik nechvalně známé kolonie bezdomovců.

Proměna zanedbaného brownfieldu proto musela nejdříve začít zásadním pročištěním celého prostoru. Postupně byly vyvezeny tuny betonu, železa a suti. Prořez invazních náletových dřevin a křovin umožnil vyniknout krásným velkým stromům a celkově prostor provzdušnil a zpříjemnil.

 

O podobě parku rozhodla veřejnost

Ještě v roce 2011 byla spuštěna online anketa, ve které mohli lidé hlasovat, jak bude výsledný park vypadat. Vítězná varianta v podobě přírodního parku, podle které je lokalita koncipována dodnes, je založena na principu plynulého přechodu mezi Krčským lesem a městskou zelení.

Od roku 2011 se v lokalitě uskutečnilo ještě několik diskusních setkání s veřejností, během kterých byly představeny podrobnosti ke vznikajícímu parku, ale také k plánované změně územního plánu a celkové vizi postupné rekultivace celé oblasti.

 

 

Místo k relaxaci i ke sportu

V roce 2017 byla dokončena první velká část parku Nové Roztyly, v rámci které společnost Passerinvest Group zpřístupnila nové discgolfové hřiště, kam si chodí oblíbenou hru s frisbee zahrát školy, rodiny s dětmi, ale i profesionální hráči, kteří se zde pravidelně potkávají na turnajích Pražské discgolfové ligy.

Během roku 2019 prošla rekultivací další část prostoru blíže ke stanici metra a spolu s ní byla otevřena dvě nová sportoviště – workout se sestavou cvičebních strojů umožňujících posilování vlastní vahou těla a outdoorové fitness vhodné především pro starší a seniory. O rok později byl vybudován přírodní běžecký okruh s upraveným povrchem a vyznačenými úseky, který během zimy slouží též jako běžkařská dráha.

 

Nová hřiště pro mládež i malé děti

Na jaře roku 2021 se park rozrostl o dalších téměř 2 000 m2 a nové moderní parkourové hřiště s několika univerzálními prvky, které mohou využít začátečníci i pokročilí traceuři. V první polovině roku 2022 pak přibylo hřiště pro nejmenší děti, které je vybaveno nejrůznějšími houpačkami, lanovou šplhací pyramidou, oblíbenými pružinovými houpadly a novými lavičkami a nově byl prodlužen skoro o polovinu běžecký okruh.

Přestože je park včetně všech hřišť a sportovišť celoročně zdarma přístupný veřejnosti, nejsou na jeho provoz ani údržbu využívány žádné prostředky z veřejných rozpočtů. Do budování parku Nové Roztyly doposud společnost Passerinvest Group investovala přibližně 50 milionů korun. Navíc zde každoročně pořádá řadu bezplatných akcí pro veřejnost – dětské dny, komentované prohlídky, ale především pravidelné běžecké tréninky, workoutová cvičení, parkourové tréninky nebo lekce jógy pro veřejnost a speciální jógové lekce pro seniory. Více podrobností o akcích se dočtete například zde.

 

 

Budoucí investice do lokality

Dalším významným prvkem především z hlediska environmentálního, ale i estetického, bude úprava povrchových vod, která proběhne až paralelně s výstavbou nového bydlení v prostoru brownfieldu Interlov. V rámci kultivace veřejného prostoru se plánuje obnovení přirozeného biotopu, napájeného původně Roztylským potokem, který tudy protékal a během výstavby metra C byl přeložen a zatrubněn. Přáním investora je, aby údolím znovu přirozeně protékala voda.

Mimo vyvedení Roztylského potoka zpět na povrch plánuje společnost Passerinvest Group otevřít v jižní části území dešťovou vodoteč odvádějící vodu z Horních Roztyl. Ve výsledku tak v lokalitě vznikne nový potok s další, větší vodní plochou. Snahou je, aby celý vodní systém fungoval způsobem, že ani během parných letních měsíců nevyschne a voda bude územím nadále protékat. Biotop přispěje k rozvíjení pestrosti druhů místní fauny a flóry a zároveň bude zadržovat vodu v krajině, což je v současné době obzvláště důležité.

 

Dlouhodobá podpora aktivit v Praze 11

Kromě vzniku nových hřišť a sportovišť v lokalitě Nové Roztyly se společnost Passerinvest Group významnou měrou podílí na dalších sportovních a sociálních aktivitách v okolí Roztyl i celé městské části Praha 11. Částkou 1 000 000 Kč podpořila například organizaci Kulturní Jižní Město, o.p.s., a další finance poskytla na realizaci kulturních a sociálních aktivit, jako je třeba hudební festival Dny Chodovské tvrze, sportovní hry seniorů a hendikepovaných, Dny Prahy 11, Vánoční strom splněných přání, ples Prahy 11 a další.

Do oblasti podpory sociálních aktivit spadá také mimořádná pomoc během pandemie koronaviru v podobě zajištění roušek pro seniory v Praze 11, poskytnutí hygienického materiálu pro Domov pro seniory Chodov či údržba jeho venkovních prostor nebo spolupráce s MČ Praha 11 a Armádou spásy v rámci pomoci lidem bez domova.

Více než 8 000 000 Kč investovala společnost Passerinvest Group též do vybudování dočasného Komunitního centra Roztyly pro matky a děti z Ukrajiny. Kromě zázemí pro hlídání dětí zde klienti naleznou také volnočasové aktivity s možností edukace a zapojení se do sociálních a podpůrných programů. Montovaná stavba o výměře 480 m2 bude navíc po splnění svého účelu bezplatně věnována MČ Praha 11 pro potřeby vybudování školky.

 

 

Právě školství a vzdělávání je jednou z dalších oblastí, kterou společnost Passerinvest Group dlouhodobě podporuje. Kromě různých akcí a aktivit pro školy z Prahy 11 byla též poskytnuta částka 2 800 000 Kč na rekonstrukci školního sportovního areálu při MŠ Hrabákova a základní škole Pošepného.

A tím samozřejmě sociální aktivity a finanční příspěvky ze strany společnosti Passerinvest Group nekončí. Další podpora městské části Praha 11 proběhne například v rámci takzvané kontribuce investorů, která souvisí s budoucím rozvojem brownfieldu Interlov a okolí stanice metra Roztyly. V příštích letech by tyto kontribuce společnosti Passerinvest Group měly dosáhnout výše v řádech stovek milionů korun. Další informace o aktivitách a veřejných investicích společnosti Passerinvest Group najdete například na webových stránkách Pobavme se o tom.