Příprava plánů

K dispozici jsou již výsledky ankety, ve které obyvatelé rozhodli, jak by mohl veřejný park v lokalitě v budoucnu vypadat. Ten bude založen na principu plynulého přechodu mezi Kunratickým lesem a městskou zelení v okolí plánované zástavby. Jsou připravovány plány na pročištění a úklid zanedbaného areálu, především v plánované veřejné části a jeho postupnou proměnu v park k odpočinku i ke sportu.