Metro a D1

Od 30. letech se v oblasti nacházelo obdélníkové betonové koupaliště "Plivátko" a objekt vily. V okolí byly hlavně zemědělsky využívané plochy a existovala přímá vazba mezi Spořilovem a lokalitou Roztyl. Plivátko fungovalo i v 50. letech a lákalo obyvatele z lokality i vzdálenější výletníky. V této době se také začínaly objevovat první budovy společnosti Interlov. V 70. letech byla již v provozu dálnice D1, jejíž výstavba byla zahájena v roce 1966. Ta však vytvořila bariéru mezi Spořilovem a Roztyly a k tomu byla navíc zahájena výstavba hloubené stanice metra trasy "C", původně zvané Primátora Vacka, dnes Roztyly. Areál Interlovu byl kompletně dokončen, koupaliště zlikvidováno a o pět let později v roce 1980 otevřeno metro.