Rasovna a pole

Chov ovcí na katastru Roztyl se neobešel bez občasného úhynu zvířat, a proto zde byla v 19. století zřízena „pohodnice“ (kafilerie) k likvidaci mršin. Spořilovská rasovna se nacházela v místě areálu bývalého Interlovu u Roztylského potoka. Na německy psaných mapách je označována „Abdeckerey“. Tato rasovna byla uváděna na mapách ještě po druhé světové válce. V okolí se v této době nacházelo mnoho zemědělských ploch a místem protékal Roztylský potok.