Pražská záchranná stanice přijala v roce 2022 přes 5000 živočichů

Záchranná stanice má za sebou náročný rok. Stovky zvířecích pacientů byly i z okolí Krčského lesa, včetně několika muflonů nebo srnek.

Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy překonala za uplynulý rok 5000 pacientů. Od ledna do prosince 2022 zvládla ošetřit celkem 5 175 živočichů 125 různých druhů. Nejčastějším pacientem byl v holub hřivnáč, kterých bylo dohromady 638.

Čtyřicet procent ze všech případů tvořila různá zranění, jako například střet s vozidly nebo náraz do skleněných ploch. Mláďata, která by bez pomoci nepřežila, tvořila zhruba jednu třetinu příjmů. Záchranná stanice hl. m. Prahy pečovala například i o vzácného kvakoše nočního, který si zlomil obě nohy nebo silně ohroženou vlhu pestrou.  

Pomoc z městských pastí, jako jsou například komíny a kanály, potřebovalo celkem 620 živočichů. Záchranná stanice řešila i například kuriózní případ dvou užovek hladkých společně zamotaných do nylonové sítě. 

Celkem 542 zvířat na stanici skončilo kvůli vyčerpání. Přes dvě třetiny zraněných a jinak handicapovaných zvířat tvořili ptáci, zbytek představovali savci, mezi nimi nejvíce ježci východní, kterých bylo 531.

 

 

Řada případů pocházela také z okolí Krčského lesa. Ten sice není možné z celkových statistik jednoduše vyčlenit, ale pokud se podíváme na souhrnná data za celé městské části Praha-Kunratice a Praha 4, ve kterých se nachází většina Krčáku, zjistíme, že z těchto oblastí bylo v roce 2022 přijalo 512 živočichů. Zhruba dvě třetiny tvořili ptáci a třetinu savci. Bylo to například 58 kachen divokých, 58 holubů hřivnáčů, 76 ježků, ale také několik muflonů a srnčí zvěře, kteří se v lokalitě Krčského lesa nachází.

Krčský les patří v Praze mezi nejvíce navštěvované rekreační lokality, statistiky dosahují až 2,5 milionu návštěvníků ročně. To znamená i velký tlak na volně žijící živočichy, kteří pak vyhledávají klidné úkryty. Některá zranění v Krčáku mají souvislost s napadením volně pobíhajících psů. Této problematice jsme se již věnovali například v článku zde.

„Nebezpečný je pro zvěř i stres, který způsobí jejich nahánění psy. Hlavně v zimním období je to rizikové, protože živočichové musí velmi hospodařit se svými energetickými zásobami a každé vyrušení je zbytečně vysiluje a může vést až k úhynu,“ sdělila magazínu Krčák žije Petra Fišerová, mluvčí organizace Lesy hl. m. Prahy.

Provoz záchranné stanice je finančně velmi náročný. Za rok 2022 se stanici podařilo vybrat přes milion a půl korun z čehož 68 % tvořily sponzorské příspěvky od firem a jednotlivců, 25 % bylo získáno díky adopci trvale handicapovaných živočichů. Dále, pomocí vybraných peněz a materiálních sbírek, pomohli i školní třídy. Ostatní prostředky byly získané prodejem charitativních produktů.

Pomoct s provozem záchranné stanice hl. m. Prahy můžete i vy – a to ať už finančním příspěvkem na transparentní účet záchranné stanice 000000-5918916349/0800, materiálními dary, jako dobrovolníci nebo adopcí jednoho z trvale handicapovaných zvířat, která se už nemohou vrátit zpět do volné přírody.

Online magazín Krčák žije je mediálním partnerem ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy. Celou zprávu Záchranné stanice hl. m. Prahy najdete zde.