V okolí Krčského lesa proběhla další úklidová akce

Z lokality Nových Roztyl navazující na Krčák zmizelo na desítku kubíků odpadu. Do úklidu parku a blízkého okolí se pustili zaměstnanci společnosti Passerinvest Group.

Desítky dobrovolníků vyrazily uklízet do Krčského lesa již na konci března, tehdy v rámci celorepublikové iniciativy Ukliďme Česko. Nezávisle na tom pořádá každoročně pro své zaměstnance vlastní úklidovou akci také společnost Passerinvest Group, která v posledních letech postupně revitalizuje lokalitu takzvaných Nových Roztyl. Ta zahrnuje brownfield v bývalém areálu Interlov, nově vniklý park za severní hranicí Krčského lesa a prostranství v okolí stanice metra Roztyly.

Právě v oblasti Nových Roztyl se ve středu 14. dubna sešlo přes dvacet zaměstnanců společnosti Passerinvest Group, kteří se pustili do důsledného úklidu parku Nové Roztyly a jeho okolí. Ten v uplynulých letech navštěvuje stále více lidí. Důvodem je i vybudování několika nových sportovišť, která zde vlastník pozemků pro veřejnost zpřístupňuje. Mezi ty patří discgolfové hřiště, fitness stroje, workout park, běžecká dráha nebo právě připravované tréninkové hřiště na parkour.

 

Opět čistší Roztyly

Kromě samotného parku bylo množství odpadu odvezeno také z okolí stanice metra a brownfieldu na Interlovu, který se nachází až níže za valem pod křižovatkou Jižní spojky s magistrálou.

Právě parcely bývalých jatek Interlov by v příštích letech měly projít nejvýraznější přeměnou. V místech, kde ještě relativně nedávno stály ruiny původních budov a rozpadající se haly jatek, by mělo vzniknout nové bydlení, školka a další část parku.

Areál pak plynule naváže na nové parkové plochy a přibyde i další kvalitní zeleň, pobytové louky nebo vodní plochy – součástí záměru je totiž také vyvedení zatrubněného Roztylského potoka a dešťové vodoteče zpět na povrch a jeho obnovení včetně vytvoření systému několika kaskádovitých jezírek a tůní.

Celkem se podařilo uklidit bezmála deset kubíků odpadu. Nejčastěji se jednalo o různé skleněné a plastové lahve, obaly od jídla, elektrospotřebiče, kabely, pneumatiky, kusy starého oblečení nebo také vyhozené roušky. Posbírány byly i stovky nedopalků nebo různých drobných kusů papírů, kapesníků a podobného odpadu.

Několikahodinová intenzivní práce ale rozhodně stála za to! Celý park Nové Roztyly vypadá opět čistěji a přívětivěji. A s příchodem jara ho znovu zaplní davy sportovců a rodin s dětmi.

„Jsme rádi, že v průběhu času můžeme sledovat postupnou pozitivní proměnu velmi neutěšeného území v prostor, který veřejnosti poskytuje potřebné zázemí. Těší nás, že lidé si postupně našli cestu a současně chceme i nadále pracovat na kultivaci parku, přičemž úklid a pořádek je toho samozřejmou součástí,“ dodává k úklidové akci Martin Unger ze společnosti Passerinvest Group.