Krčský les se dočká výsadby tisíců nových stromků

Lesy hl. m. Praha zahajují podzimní výsadbu v rámci celoměstského projektu obnovy zeleně. Jen v Krčském lese vysadí 3 500 stromků.

Lesy hlavního města Prahy plánují vysázet přes 56 tisíc lesních sazenic v různých lokalitách Prahy. V Krčském lese budou vysazeny především listnaté stromy, a to v oblastech, kde v minulosti došlo k těžbě nebo kůrovcové kalamitě. Cílem je obnovit původní druhovou skladbu lesa a zlepšit jeho odolnost vůči klimatickým změnám.

Pravidelné výsadby v Krčském lese nejsou žádnou novinkou. Mnohdy se do nich může zapojit i veřejnost nebo školy. Například letos na jaře s Lesy hl. m. Praha v Krčáku sázelo téměř 300 žáků z pěti různých škol. Na podzim se sem školy ještě vrátí, zapojit by se mělo dalších 400 žáků. Každoročně probíhá na jaře také akce Den pro jedličku, během které jsou v Krčáku sázeny speciální vánoční stromky v květináčích. Prodej stromků na tyto Vánoce bude zahájen již 22. listopadu.

Celý proces výsadby je v souladu s mezinárodními certifikacemi PEFC a FSC, které zaručují trvale udržitelné hospodaření v lesních ekosystémech. Tato iniciativa ukazuje závazek hlavního města Prahy k ochraně a rozvoji zeleně, což přináší prospěch jak místnímu ekosystému, tak i obyvatelům města.