Jak bude vypadat okolí metra Roztyly? Prohlédněte si vizi magistrátu

Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy představil územní studii okolí stanice metra Roztyly. Podnět ke vzniku této studie podala MČ Praha 11, která vyslyšela volání spolků působících v lokalitě Roztyl po dokumentu, jenž by komplexně a promyšleně zpracoval vizi, jak rozvíjet toto území.

Rekultivace brownfieldu Interlov, jak ji společnost Passerinvest Group veřejnosti naposledy prezentovala na setkání 19. června 2019, je v souladu s představeným konceptem územní studie. Na první pohled je přitom zřejmé, že záměr společnosti Passerinvest Group plně nevyčerpává potenciál budoucí zástavby, jak ji navrhuje předložená územní studie.  

Společnost Passerinvest Group však dodává, že na svém představeném návrhu, který je zároveň prezentován na cedulích v parku, nic nemění. Nadále zůstávají zcela nezměněny všechny principy, na kterých je tento projekt budován, tedy včetně deklarovaného uspořádání bytových domů, jedné bariérové administrativní budovy, vyvedení zatrubněného Roztylského potoka na povrch či napojení komunikace Tomíčkova na 5. května, to vše samozřejmě s důrazem na rozsáhlé sadové a parkové plochy.

Představený koncept územní studie na 3D obrázcích je pouze ilustrativní. Nejedná se tedy o novou verzi projektu Passerinvestu, nýbrž o obrazový názor autora této územní studie na možné uspořádání celé lokality.

Samotná studie pokrývá mnohem větší území než jen bývalý areál Interlovu a prostor mezi ním a Krčským lesem. Kompletní studii včetně všech obrazových příloh je možné prostudovat zde.

O dalším postupu rekultivace brownfieldu Interlov i o projednávání územní studie vás budeme nadále informovat.

 

Rozvoj brownfieldu Interlov, jak s ním pracuje jeho vlastník – společnost Passerinvest Group

 

Rozvoj okolí metra Roztyly (zahrnující i oblast brownfieldu Interlov), jak ho představuje studie Magistrátu hl. m. Prahy (červeně oblast Interlovu)

 

Rozvoj okolí metra Roztyly (zahrnující i oblast brownfieldu Interlov), jak ho představuje studie Magistrátu hl. m. Prahy (červeně oblast Interlovu)