Aktuální informace k plánované rekultivaci areálu Interlov

19. června 2019 proběhlo již třetí společné setkání v místě brownfieldu Interlov u Roztyl, kde se zájemci měli možnost dozvědět nové detaily k chystanému rozvoji lokality. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, co během večera zaznělo.

Akce se uskutečnila přímo na parcelách bývalého areálu Interlov, jež sloužil ke zpracování zvěřiny, na pozemcích současného majitele – společnosti Passerinvest Group, která v následujících letech chystá kompletní přeměnu této oblasti.

Areál se prakticky skládá ze dvou částí – jižnější, která přímo navazuje na území Krčského lesa, a severní, která se nachází v ďolíku pod úrovní okolního terénu u křižovatky Jižní spojky a magistrály (ulice 5. května).

Celou jižní část pozemků společnost Passerinvest Group již několik let postupně upravuje ve veřejně přístupný park, v němž se během společného setkání celé odpoledne konalo sportovně-zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi. V rámci proměny zanedbaného území na přístupný park bylo v roce 2017 nainstalováno v místě dnes příjemného parku diskgolfové hřiště. V letech 2018 a 2019 pokračoval Passerinvest Group v parkových úpravách, aby park mohl vyhlížet přátelsky a otevřeně, jak je tomu dnes. Díky těmto úpravám zpřístupňujícím území se zde letos začaly přirozeně pořádat bezplatné lekce jógy, prostor se začal využívat širokou veřejností pro odpočinek i sport. Ruku v ruce s přirozeným znovu užíváním parku pokračuje plánovaná revitalizace parku a brzy má přibýt i nové workoutové hřiště a venkovní fitness.

Nedávno byla pročištěna i oblast nejblíže ke stanici metra Roztyly, která byla také dlouhodobě zanedbaná, plná odpadků překrývající tuny suti, železa a betonu, které byly nehezkou památkou na stavbu tubusu metra během sedmdesátých let. Odpad byl odvezen na skládku stejně jako tuny betonových, železných a všelijakých jiných pozůstatky po stavbě, terén byl upraven a následně zde byly osety traviny, tak aby se i tato část proměnila v uživatelný prostor, resp. park.

Druhou část pozemků tvoří zmiňovaný ďolík, kde nyní naleznete jen pusté betonové parcely, pro změnu pozůstatky budov Interlovu, neprostupné křoviny a náletové dřeviny. A právě v těchto místech by v budoucnu mělo vzniknout nové bydlení, jak uvedl investor jak nájemní, tak vlastnické, dále pobytové louky, vodní plochy, pěší i cyklo trasy, ale i školka s plánovanou klubovnou.

Hluková zátěž od rušné křižovatky Jižní spojky a 5.května bude odcloněna bariérovou komerční budovou umístěnou těsně u silnice, která bude fungovat jako ochranný štít celého areálu, ale i okraje Krčského lesa. Území tak lze pomyslně rozdělit na administrativní část a v ploše zhruba dvakrát větší obytnou část. Současně bude administrativní budova koncipována tak, aby eliminovala potenciální odrazy hluku ze zmiňované magistrály směrem na Starý Spořilov.

 

 

Současně nadále platí, že výstavba se bude týkat pouze brownfieldu, kde se dříve nacházel areál jatek Interlov. Do stávajícího i vznikajícího parku výstavba nijak nezasáhne a už vůbec se nedotkne území Krčského lesa. Za zmínku stojí i to, že na okraji parku nově naleznete vyhlídku s pohledem do budoucího prostoru výstavby v dolní části areálu, kde byla nainstalována informační tabule, přehledně popisující které oblasti se výstavba týká.

 

 

Na úvod setkání promluvil Radim Passer, zakladatel a CEO společnosti Passerinvest Group, který tato setkání vnímá jako ideální příležitost pro společný dialog: „Veřejná diskuze nad naším záměrem na obnovení brownfieldu nedaleko metra Roztyly, je pro nás jako investora a developera důležitá. Naší firemní filozofií je být odpovědní a myslet na rozvoj a budoucnost lokality. Namísto rozpínání Prahy do šířky bychom se měli soustředit na oblasti ve městě, které je třeba znovu urbanizovat. Důležité je naslouchat potřebám a žádostem starousedlíků, ale zároveň musíme myslet v širším měřítku na mladou generaci, která městské části přináší ekonomický zisk a rozvoj. Takováto setkání jsou ideálním prostředkem pro sdílení názorů, zkušeností, ale i sběr podnětů ze strany veřejnosti.“

Jako další promluvil architekt projektu Martin Krupauer z ateliéru A8000: „Naposledy jsme se zde sešli zhruba před rokem, kdy jsme si řekli, že se stala ta zásadní změna přístupu k tomuto místu, kdy do té doby jsme území viděli primárně v administrativních budovách. Dnes již na tu administrativu hledíme pouze v té části ochranné a zbytek bychom rádi transformovali na bydlení – a to jak soukromé, tak nájemní. Současně by bylo skvělé, kdyby se nám podařilo opět otevřít koryto Roztylského potoka a dostat vodu zpět na povrch. Velké téma je pro nás také prostupnost celého území – ať už stávající pěší a cyklistické trasy nebo nové, které například lépe propojí Spořilov s Krčským lesem.“

 

 

Dopravní řešení celého projektu následně podrobněji popsal dopravní inženýr Václav Malina: „Poté, co byly sníženy metry čtvereční a je zde přibližně polovina bydlení a polovina administrativy, se výrazně snížilo dopravní zatížení. V současné podobě jde o třetinovou potřebu dopravy oproti původnímu záměru. Veškerá automobilová doprava je přístupná z jedné strany, z ulice Ryšavého. V případě administrativní budovy je zamýšleno druhé připojení, které bude vycházet z rampy mezi Jižní spojkou a magistrálou. Také nenecháváme žádná parkovací stání na povrhu, veškerou bilanci dopravy máme v klidu umístěnou v podzemních garážích,“ popisuje řešení inženýr Malina a dodává, že nové komunikace nebudou napojeny na stávající ulici U Michelského lesa směrem do Prahy 4, aby bylo zamezeno zvýšení dopravy skrze tuto cestu.

„Projekt Nové Roztyly je navržen tak, aby poskytl vlastnické i nájemní bydlení, přiměřený počet pracovních míst, ale i místo pro relaxaci, ať v podobě sportovních příležitostí, zelených prostranství, vodních ploch či připravované klubovny v rámci objektu pro novou mateřskou školku. Vše je navrženo tak, aby projekt odpovídal nejen stávajícím hygienickým normám, současným technologickým nárokům moderních staveb, či potřebám prostupnosti územní, ale i nárokům na ochranu životního prostředí, to vše s ohledem na trvalou udržitelnost pro několik budoucích generací,“ dodává k celkovému přístupu Martin Unger, technický ředitel společnosti Passerinvest Group.

 

 

Na akci vystoupil i starosta Prahy 11 Jiří Dohnal, který poděkoval, že setkání proběhlo a zmínil, že je podle něj třeba si vzájemně předávat informace, aby nevznikaly různé fabule a spekulace. Na závěr své řeči se vyjádřil také k současné situaci s nedostatkem bytů: „Úprava projektu do částečně bytové podoby dává Praze 11 smysl, protože my zde nové volné byty nemáme. Pozemků, kde bychom postavili obecní byty, je velmi málo a pokud nebudeme spolupracovat s investory, nejsme schopni dále Jižní Město rozvíjet. Mladí lidé s rodinami se nám stěhují mimo Jižní Město, protože zde byty nevznikají. Populace bohužel následně stárne a mladí v produktivním věku nám odcházejí. A to je špatně. Naše městská část by se měla v budoucnu posouvat jiným směrem.“

 

 

Před závěrečnou diskuzí promluvil jako poslední místostarosta Martin Sedeke, který mimo jiné zmínil: „Jednou z věcí, ke které se bude nová radnice snažit investory tlačit je, aby komunikovali oni sami přímo s občany. Musím říct, že v tomto Passerinvest postupuje, skoro bych řekl, příkladně.“ 

 

 

Poznámka red.: Vznik online magazínu Krčák žije iniciovala společnost Passerinvest Group, která jeho provoz též financuje.