Zajímá vás budoucnost Geoparku Spořilov?

Jen pár set metrů od Krčského lesa se nachází malý venkovní geopark, který je součástí areálu Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

V geoparku se aktuálně nachází více než 40 horninových vzorků. Návštěvníci zde mohou získat představu o příčinách a způsobech vzniku hornin a současně si na ně sáhnout. Na přesné umístění této expozice hornin se můžete podívat v naší interaktivní mapě.

Geofyzikální ústav toho však v rámci celého areálu nabízí pro veřejnost mnohem více. Pořádá zde přednášky, výstavy a další osvětové akce, v areálu je pro návštěvníky otevřená také jídelna.

Geofyzikální ústav chce nyní lépe zmapovat představy veřejnosti o možné budoucí podobě a využití geoparku i celého areálu. Pokud se chcete zapojit a vyjádřit svůj názor, můžete odpovědět na několik otázek v krátkém online dotazníku, který vám nezabere více než 3 minuty. Ale pozor, dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 29. dubna 2020.

Průzkum vznikl ve spolupráci městské části Praha 4 a Geofyzikálního ústavu AV ČR v rámci místní Agendy 21. S přispěním vašich názorů na aktivity a služby v areálu vznikne studie, na jejímž základě se bude Geofyzikální ústav AV ČR ucházet o investiční dotaci Akademie věd. Podaří-li se dotaci získat, mohou být potřebné stavební a krajinářské úpravy uskutečněny již v roce 2021.

Online dotazník je dostupný na této stránce.

Zdroj: MČ Praha 4