Vyjádření ke komunitnímu centru Roztyly

Vyjádření společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s. v souvislosti s odvysílanou reportáží ČT týkající se Nadace Help Ukraine.

V souvislosti s reportáží ČT uvedené v pořadu Reportéři ČT dne 31. 10. 2022 prověřujeme alarmující informace a vážná obvinění, které zazněly v tomto pořadu. Prioritou společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s. nadále zůstává podpora ukrajinských dětí a jejich maminek, pro které bylo zázemí ve formě komunitního centra na Roztylech ve spolupráci s MČ Praha 11 zřízeno a na základě doporučení Městské části Praha 11 provozováno zmiňovanou Nadací Help Ukraine. Je pro nás nicméně neméně důležité, aby pomoc ukrajinským uprchlíkům probíhala striktně podle práva a nebyly porušovány zákony.

V rozporu se sděleními v reportáži jsme byli informováni, že zmíněný dar Nadace Help Ukraine nikdy neobdržela a stejně tak žádné vyšetřování v souvislosti s tzv. „praním peněz“ ve vztahu k této nadaci neprobíhalo ani neprobíhá.

Budeme proto rádi, když bude tato záležitost rychle a řádně vysvětlena, přičemž pokud se prokáže porušení zákona ze strany Nadace Help Ukraine, jsme samozřejmě připraveni přijmout odpovídající opatření. S ohledem na presumpci neviny však prozatím naše společnost nebude činit, až do doby řádného zdůvodnění, žádná předběžná opatření, která by ohrožovala chod samotného komunitního centra a pomoc ukrajinským uprchlíkům.

V Praze 2. 11. 2022

Martin Unger
PASSERINVEST GROUP, a.s.