U metra Roztyly vzniknou nové služby pro veřejnost

Nová multifunkční budova Roztyly Plaza, která vyroste přímo u stanice metra Roztyly, rozšíří lokalitu o řadu nových služeb pro veřejnost v podobě marketu, drogerie nebo gastronomického zařízení.

Slavnostním poklepáním základního kamene, které se uskutečnilo v první polovině května 2022, byla symbolicky zahájena výstavba nové multifunkční budovy Roztyly Plaza. V současné době zde již probíhají práce na výstavbě podzemních pater s kapacitou 330 parkovacích míst pro nájemce a dalších 100 míst pro parkoviště P+R.

Budova o sedmi nadzemních podlažích nabídne k pronájmu kanceláře s celkovou plochou 21 700 m² a obchodní jednotky v přízemí, které obsadí kantýna s kavárnou a počítá se zde i s potravinami nebo drogerií.

Součástí výstavby je i úprava nejbližšího okolí – dojde k modernizaci autobusového terminálu, parkové úpravě parteru a výměně asfaltu za pražskou mozaiku umožňující zasakování vody. Projekt je navržen tak, aby uspokojil potřeby nejen nájemců budovy, ale i široké veřejnosti.

Za architektonickým zpracováním budovy stojí renomované architektonické studio Aulík Fišer architekti, investorem je Koncern Passerinvest a stavbu realizuje GEMO a.s. Projekt si klade za cíl poskytnout svým nájemcům inspirativní pracovní prostředí, ve kterém je radost se setkávat. První nájemce budova přivítá na začátku roku 2024.

 

 

Historie pozemků u stanice Roztyly

Nezávisle na projektu v areálu Interlov, který realizuje Koncern Passerinvest, plánovali v lokalitě Roztyl další záměry i jiní investoři. Jedním z nich byla také společnost Unimex Group, respektive Roztyly Investments, která je vlastníkem pozemků v blízkosti stanice metra Roztyly. Do této společnosti v roce 2018 jako podílník vstoupila také společnost Passerinvest Group a v roce 2020 se domluvila na odkoupení zbývajícího podílu a stala se tak jediným vlastníkem pozemků mezi stanicí metra Roztyly a budovou T-Mobilu.

V souladu s platným územním plánem a projektem původního developera zde nyní vyrůstá architektonicky výjimečná administrativní budova Roztyly Plaza, která do lokality přinese pestrou nabídku služeb.

„Projekt Roztyly Plaza je navržen v souladu s nejpřísnějšími ekologickými opatřeními. Budovy stavíme tak, aby byly šetrné k přírodě a eliminovaly tepelné ostrovy, proto ani v tomto případě nebude chybět například velkorysá střešní zahrada nebo parkové úpravy s vodním prvkem před hlavním vchodem do atria. V těsné blízkosti bude stávající asfalt nahrazen pražskou mozaikou umožňující zasakování dešťové vody. Ostatně tu vodu budeme svádět i ze střechy do retenčních nádrží a následně využívat k závlaze,“ uvádí k environmentálním řešením budovy Martin Unger, technický ředitel společnosti Passerinvest Group.

 

Moderní a bezpečné prostředí okolo metra

Součástí výstavby budovy Roztyly Plaza je i modernizace autobusového terminálu příměstských a mezinárodních linek po jejím obvodu. „Terminál bude osazen moderními, a hlavně osvětlenými zastávkami, vzniknou zde místa k sezení. Cestující se budou moci schovat před deštěm a zkrátit čas čekání na svůj spoj třeba nákupem nebo posezením v kavárně. Projekt je koncipován tak, aby uspokojil potřeby nejen zaměstnanců v budově Roztyly Plaza, ale i cestujících využívající autobusový terminál a stanici metra i místních rezidentů,“ doplňuje Unger.

S Dopravním podnikem hl. m. Prahy jedná společnost Passerinvest Group také o možné spolupráci při modernizaci stanice metra. „Ačkoliv aktuální podoba stanice metra Roztyly je v mnoha ohledech nevyhovující a ani její okolí není pro řadu lidí zrovna příjemné, v plánu postupné revitalizace stanic metra v Praze se Roztyly nenacházejí. Modernizaci by ale pomohla spolupráce města, Dopravního podniku se soukromým sektorem, která může zajistit lepší ekonomickou udržitelnost této důležité veřejné vybavenosti. Nyní jednáme o pravidlech, dle kterých by takový projekt mohl vzniknout,“ uzavírá Unger.