Proč se v Kunratickém potoce objevuje zvláštní zbarvení a pěna

Není pravidelného návštěvníka Krčského lesa, a zvláště pak Údolí Kunratického potoka, který by si toho v letních měsících nevšiml. Co přesně značí pěna nebo výrazné zbarvení potoka?

Letní období je spojeno s vyššími teplotami, což nahrává sinicím, které se pak mohou ve vodě přemnožit a zhoršují její kvalitu. Nejde jen o Kunratický potok, ale také další vodní plochy a rybníky v lokalitě Krčského lesa. Na místech, kde voda neproudí příliš rychle se navíc objevuje vyšší množství živin, což také umožňuje výrazný růst vodních rostlin, například okřehku. Zarůstání okřehkem je však přirozeným jevem.

Kvalita vody v rybnících i potocích se průběžně sleduje a odebírají se vzorky. Na každoroční zelené zbarvení si tak řada lidí už víceméně zvykla. Méně výrazným úkazem je ale záhadná pěna, která při procházce v Údolí Kunratického potoka vrtá hlavou stále více výletníkům

Na výskyt pěny letos v létě upozorňovalo hned několik občanů různých městských částí. Dotaz se tak dostal například k úřadu MČ Praha 4, jehož odbor životního prostředí odhadoval, že jedná pouze o sezónní úkaz zapříčiněný pylovými částicemi a zbytky rostlin.

Situaci se rozhodla věnovat také radnice MČ Praha-Kunratice spolu s Občanským spolkem pro Kunratice. Ti zajistili vzorky z lokality poblíž restaurace U Krále Václava IV a nechali je zpracovat v laboratoři. Dle analýzy jde o mikrobiologické ukazatele povrchových vod odpovídající třídě I – tedy nejedná se o žádné znečištění vody. Pěna na povrchu je pak nejspíše způsobena huminovými látkami, které vznikají při běžném procesu rozkladu rostlinné hmoty.

 

Zdroj: Kunratický zpravodaj a Lesy hl. m. Prahy