Ohňostroje a petardy ke Krčáku nepatří

Nezapomeňte, že i letos platí nová vyhláška zakazující používání petard, ohňostrojů a dalších pyrotechnických výrobků na řadě míst v Praze včetně Krčského lesa a jeho okolí.

Pokud se nenajde příliš jedinců, kteří se rozhodnou platnou vyhlášku záměrně nerespektovat, měly by být i letošní silvestrovské oslavy pro všechna zvířata nejen v Kunraticko-michelském lese o něco snesitelnější a bezpečnější. Zábavní pyrotechnika má totiž na volně žijící i domácí zvířata celou řadu negativních vlivů. Hlasité petardy a ohňostroje mohou zvěři způsobit šok, zranění, doživotní trauma, ale v nemálo případech i smrt.

Mimo to pyrotechnika kontaminuje silně toxickými látkami vzduch, vodu a zeleň. Podle nedávno zveřejněných informací vědců z Akademie věd České republiky představují tyto vysoce texické látky značné nebezpečí nejen pro životní prostředí, ale také pro lidi, kteří tato rizika podceňují.

Vyhláška, která upravuje používání pyrotechniky na území Prahy, byla v prosinci roku 2020 přijata právě s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel, ale i omezení hluku, který má každoročně za následek smrt či zranění mnoha živočichů. 

Vyhláška je zaměřena především na citlivé části Prahy, konkrétně na historické centrum města, na náplavky nebo parky. Platí také v blízkosti nemocnic a dalších zařízení, jako jsou například domovy pro seniory nebo veterinární stanice.

Konkrétně se používání pyrotechnických výrobků zakazuje v těchto oblastech:

  • v památkové rezervaci v hlavním městě Praze
  • na vodních tocích a ve vzdálenosti do 50 m od nich
  • na přehradách a vodních nádržích a ve vzdálenosti do 50 m od nich
  • na zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti do 50 m od nich
  • v přírodních parcích a ve vzdálenosti do 50 m od nich
  • ve vzdálenosti do 250 m od areálu ZOO Praha
  • ve vzdálenosti do 250 m od útulků pro zvířata a veterinárních zařízení
  • ve vzdálenosti do 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením
     

V případě Krčáku tak striktní zákaz platí v celé západní části lesa, která spadá pod přírodní památku Údolí Kunratického potoka. Dále pak v okruzích 50 metrů okolo všech vodních ploch – rybníku Labuť, Hornomlýnského a Dolnomlýnského rybníku, retenční nádrže Interlov, pramenu Václavka a Roztylského potoka. Dále pak v okruzích 250 metrů okolo Thomayerovy nemocnice, IKEMu, pracoviště Zvonek Diakonie ČCE, domova Sulická nebo Medicentra Praha. Orientační mapu celé Prahy s vyznačenými chráněnými lokalitami naleznete na těchto stránkách.

 


Mapa úplného zákazu používání pyrotechniky v Krčském lese a nejbližším okolí, zdroj: Magistrát hl. m. Praha

 

Ačkoliv na jiná místa v okolí Krčského lesa se vyslovený zákaz nevztahuje, prosíme všechny, aby se nad používáním pyrotechniky zamysleli a pokud možno se pokusili o maximální ohleduplnost nejen ke svému okolí, ale i zvířecím obyvatelům Krčáku.

Na dodržování vyhlášky bude na Silvestra a Nový rok dohlížet Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR. Porušení zákazu podléhá také trestu, kdy je ve správním řízení možné uložit fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu do 100 000 Kč, na místě mohou policisté a strážníci uložit pokutu do výše 10 000 Kč.