Nebezpečí požárů v Krčáku. Platí zákaz kouření a další nařízení

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před vznikem požárů v Krčském lese i dalších pražských lesích a parcích.

 

Bezpečnostní výstraha platí od 28. července 2020 až do odvolání na území Prahy na následujících místech, kde je velké riziko vzniku požárů:

 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje (tedy celý Krčák a jeho nejbližší okolí)
 • lesoparky, parky, zahrady a další porosty umožňující vznik a šíření požáru
 • sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje
 • plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru

 

Během platného nařízení je na těchto místech zakázáno:

 • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně jakéhokoliv typu
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret)
 • používání pyrotechnických výrobků
 • používání jiných zdrojů zapálení (létající přání, lampiony, pochodně atd.)
 • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů
 • jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru
 • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení

 

Více podrobností a aktuální omezení najdete na webu hl. m. Prahy.