Důležitá silnice u Krčáku bude dva týdny neprůjezdná

Mezi Horními a Dolními Kunraticemi nebude po dobu 14 dnů umožněn jakýkoli průjezd z důvodu kompletní uzavírky komunikace K Verneráku.

Se zajížďkou musí počítat všichni místní a řidiči projíždějící po jihovýchodní straně Krčského lesa v termínu od 4. do 17. března. Ulice K Verneráku bude uzavřena v pátek 4. 3. během dopoledních hodin a s obnovením provozu se počítá až 17. 3. ve večerních hodinách.

Omezení by se nemělo prodloužit, neboť 18. 3. ráno už musí být komunikace opět průjezdná s ohledem na koordinovanou uzavírku silnice K Hrnčířům mezi Šeberovem a Hrnčíři.

Důvodů pro uzavírku v Kunraticích je hned několik, ty se však podařilo sladit do jednoho termínu, aby došlo k co nejmenšímu omezení dopravy. Jednak je v ulici třeba provést několik důležitých oprav vozovky, současně bude probíhat sanace opěrné zdi na hrázi rybníka a oprava izolace, a dále dojde k pokládce chrániček pro výměnu kabelů PRE.

Objízdná trasa povede po Kunratické spojce, druhou variantou je objízdná trasa přes Krč. Co se týče rezidentů, těm bude umožněn příjezd ke svým domovům, nikoliv však průjezd celou oblastí. Přístup bude pro místní umožněn vždy jen z jedné strany, jak znázorňuje plánek níže. Dělící linie se nachází mezi ulicemi Nad splavem a Sobolákova. Další podrobnosti najdete na oficiálních stránkách MČ Praha-Kunratice.

 

 

Zdroj: MČ Praha-Kunratice