Krčák vs. HPP11: jak vznikají dezinformace o kácení lesa

Kunraticko-michelský les, známý také jako Krčák, patří mezi nejvýznamnější přírodní lokality Jižního Města i celé metropole. Někteří komunální politici se však rozhodli využít jeho obliby ve svůj prospěch a dlouhé roky staví svou podporu na dezinformacích o tom, že se chystá kácení Krčského lesa za účelem nové výstavby.

Letošní komunální volby už jsou za rohem a desítky stran a politických subjektů v Praze svádí tvrdý boj o pozornost potenciálních voličů. Situace není jiná ani v Praze 11, kde mezi nejskloňovanější témata patří ochrana zeleně, školství, parkování nebo další rozvoj Jižního Města.

Nám samozřejmě nepřísluší radit, komu byste měli svůj volební hlas věnovat, to už je na nejlepším vědomí a svědomí každého zodpovědného voliče. Je však v této souvislosti třeba znovu poukázat na to, co je pravda a co je lež. Hned několik politiků, kteří letos kandidují za Hnutí pro Prahu 11 (HPP11), totiž s oblibou šíří nepravdivé informace o chystané výstavbě v lokalitě Roztyly. A důvěřivější občané těmto lžím snadno podlehnou.

 

Mají mimopražští právo bydlet v Praze?

Politici v Hnutí pro Prahu 11 se příliš netají tím, že jsou proti dalšímu stavebnímu rozvoji Jižního Města. Například podle Ladislava Kose z HPP11, který nepatří mezi příznivce tržní ekonomiky, by se neměla nová výstavba řídit jen poptávkou, protože pak by se mohl chtít do Prahy přestěhovat kdokoliv. Zjednodušeně řečeno, pan Kos je spokojený, že bydlí ve svém a lidé, kteří se chtějí do Prahy přestěhovat třeba za prací nebo rodinou nebo chtějí vyměnit nájem za vlastní byt, mají prostě smůlu.

Ať už jsme příznivci změn nebo ne, rozvoj k modernímu městu zkrátka patří. A ve výstavbě nových bytů jsme bohužel oproti jiným zemím znatelně pozadu. Praha nyní už trpí deficitem několika desítek tisíc chybějících bytů a jejich blokováním se situace rozhodně nezlepší. V tomto extrému bránění se nové výstavbě je přitom Praha evropským unikátem.

 

Následky pomalé výstavby

HPP11 si nedávno na Facebooku postesklo, že politici, kteří mluví o potřebě výstavby bytů nikdy nehovoří o jejich ceně a byty jsou tak pro mladé rodiny cenově nedostupné. Přitom ale právě přístup politiků, jako jsou lidé z Hnutí pro Prahu 11, má za přímé důsledky nedostatek bytů a jejich extrémní zdražování. Ačkoliv to není jediný faktor vývoje cen, právě nabídka novostaveb výrazně ovlivňuje poptávku, a tedy i průměrnou cenu.

Nelze však Prahu nechat rozrůstat stále do šířky a tím zabírat další krajinu, na tom už se shodli prakticky všichni odborníci, kteří se touto problematikou zabývají. V opačném případě hrozí další nárůst osobní automobilové dopravy, což má největší negativní dopady na životní prostředí i fungování města.

 


Park Nové Roztyly vytvářený už více než 10 let společností Passerinvest Group na okraji Krčského lesa

Další rozvoj Jižního Města nebo ghetto?

Nová výstavba se proto v Praze musí soustředit především na takzvané brownfieldy, bývalá nákladová nádraží a další zaniklé průmyslové plochy, které jsou většinou napojeny na městskou infrastrukturu. Město je tedy třeba „zahušťovat“. A rozvoj se nevyhne ani Jižnímu Městu, jinak hrozí jeho „ghetizace“. Už nyní se Praha 11 potýká se situací, kdy se mladí lidé v produktivním věku stěhují pryč a městská část tímto důsledkem chudne a stárne. 

To však nevadí Hnutí pro Prahu 11, které Jižní Město vnímá jako místo „k dožití“ a z jejich pohledu by tedy na místo dalšího rozvoje mohlo klidně „stárnou“. V minulosti, kdy bylo Hnutí pro Prahu 11 ve vedení jedenácté městské části, dokonce přišlo ještě s kontroverznějším řešením – tehdejší starosta a předseda Hnutí pro Prahu 11 Jiří Štyler pracoval na tom, aby se Jižní Město odtrhlo od hlavního města a stalo se samostatnou obcí.

 

Betonování lesa? Ve skutečnosti lež HPP11

Nulovou toleranci nové výstavně zastupitelé z HPP11 nejčastěji staví na argumentech zahušťování stávající výstavby nebo zabírání zeleně. Problematické je však to, že za zeleň, kterou je potřeba chránit, označují i stavební parcely nebo bývalé průmyslové areály. O chystaných projektech v lokalitě Roztyly se dokonce nebojí šířit dezinformace o tom, že se kvůli výstavbě bude muset kácet Krčský les.

Nejznámější je v této rétorice zastupitel Ladislav Kos z HPP11, který už dlouhé roky v nejrůznějších diskusích straší tím, že se chystá betonování lesa nebo, že výstavba „ukrojí“ kus Krčáku. Pokud ho navíc někdo na jeho lži upozorní, nadále si stojí za svým – například „Samozřejmě se betonování chystá. Ničím jiným záměr Passerinvestu s kancelářskými a bytovými budovami v Krčském lese není.“. Přitom mluví o projektu v brownfieldu bývalých jatek Interlov, který nejen že do území lesa nezasáhne, ale současně zahrnuje vytvoření celého několikahektarového městského parku, který na les plynule navazuje.

Mimochodem, to že kontinuálně dochází k okrajování Krčského lesa ze všech stran novou výstavou a k osekávání má docházet i nadále, je u HPP11 poměrně častý výrok, který se vůbec nezakládá na pravdě. Jak jsme navíc psali v článku z ledna letošního roku, nejen, že se z Krčáku neukrajuje, jeho plocha se naopak neustále rozšiřuje.

 


V lokalitě vzniknou nové pěší stezky, cyklotrasy a vodní plochy

Na a co, že lžeme o zástavbě lesa? Získáme tím více hlasů!

Do diskusí se neváhala zapojit například i Šárka Zdeňková, letošní kandidátka na starostku za HPP11, která si dle svých slov zakládá na tom, že HPP11 podává informace zcela přesné. Ta přišla s překvapivou informací, že prý nikdo ze zastupitelů za HPP11 nikdy o zástavbě v Krčském lese nehovořil. Jakmile byla paní Zdeňková vyvedena z omylu usvědčujícím odkazem na konkrétní komentář zastupitele Kosa za HPP11, který opakovaně mluvil o zástavbě v Krčském lese, nejdříve si arogantně stála za svým a označila nás za lháře a vyžadovala omluvu. Následně, když ji byl poskytnut screenshot, kde byla přímo vyznačena lživá informace Ladislava Kosa o betonování Krčského lesa, se raději místo uznání chyby odmlčela.

A co na to Ladislav Kos? V dalších diskusích opět tvrdí, že se má betonovat les. Pokud by se totiž na místo výstavby v lese snažil bránit výstavbě v brownfieldech, už by tolik lidí nevystrašil. A získání více hlasů ve volbách je očividně přednější než uvádění pravých informací.

Paradoxně Hnutí pro Prahu 11 kritizuje také to, že nové byty jsou pro rodiny nejen cenově nedostupné, ale bývají bez veřejné vybavenosti v okolí. Pokud se však investor rozhodne mimo nových bytů vytvořit také velký veřejně přístupný park s vodními plochami, hřišti, sportovišti, školkou, klubovnou, obchody a službami, je to podle Martina Farmačky z HPP11 jen „laciné pozlátko“.

Mimochodem, právě Martin Farmačka, stejně jako ex-starosta za HPP11 Jiří Štyler se oproti volbám před čtyřmi lety posunuli z čelních pěti míst kandidátky do druhé pětky. Možná se tak Hnutí pro Prahu 11 snaží tolik neupozorňovat na svoje kontroverzní zastupitele, jejichž antisemitskými výroky se zabývala Židovská obec. Na zastupitelstvu Prahy 11 totiž oba používali nenávistný výraz „židobolševik“.

 


Nové dětské hřiště, které společnost Passerinvest Group v parku Nové Roztyly dokončila v roce 2022

 

Jak se staví kampaň na dezinformacích

Dalším kandidátem na listině Hnutí pro Prahu 11 v letošních volbách je Jiří Šalanský, který na sebe v průběhu let 2021 a 2022 upozornil sérií dezinformačních videí. Ve svých videopříspěvcích například varoval před budovou Roztyly Plaza, která se údajně u stranice metra staví bez stavebního povolení. Což je samozřejmě holý nesmysl.

U stejné stavby lživě uváděl, že nikdo nikoho neinformoval a o výstavbě nebyly záměrně dopředu dostupné žádné informace. Ve skutečnosti je pan Šalanský velice dobře informovaný a fakta účelně zkresluje – sám se ke stavbě vyjadřoval již o rok dříve, kdy probíhalo veřejné projednání, na sociálních sdílel pozvánku k návštěvě infostánku u budoucí stavby, a dokonce o pár měsíců později navštívil osobně komentovanou prohlídku lokality, kde se s projektem detailně seznámil.

 

Kácení lesa a odvodnění lokality? Ve skutečnosti vše naopak

V jiných videích zase Jiří Šalanský mluví o již vykáceném lese kvůli výstavbě projektu v Interlovu a ničení původního biotopu nebo odvodnění lokality. Záměrně však celou skutečnost překrucuje a nezmiňuje, že v lokalitě naopak vzniknou nové vodní plochy a potoky. V rámci kultivace veřejného prostoru se totiž plánuje obnovení přirozeného biotopu, napájeného původně Roztylským potokem, který tudy protékal a během výstavby metra C byl přeložen a zatrubněn.

Mimo vyvedení Roztylského potoka zpět na povrch plánuje společnost Passerinvest Group otevřít v jižní části území dešťovou vodoteč, odvádějící vodu z Horních Roztyl. Ve výsledku tak v lokalitě vznikne nový potok s další, větší vodní plochou. Snahou je, aby celý vodní systém fungoval způsobem, že ani během parních letních měsíců nevyschne a voda bude územím protékat. Biotop přispěje k rozvíjení pestrosti druhů místní fauny a flóry a zároveň bude zadržovat vodu v krajině, což je v současné době obzvláště důležité.

 

Kde tedy stavět?

Budovu Roztyly Plaza, která bude mimo jiné zahrnovat podzemní parkoviště P+R pro veřejnost a řadu v lokalitě chybějících služeb v podobě marketu, drogerie nebo gastronomického zařízení, si za svůj terč zvolil i Ladislav Kos, který stavbu opět označil za devastaci zelené plochy. Ve skutečnosti se však nejednalo o žádnou zelenou plochu, ale o nevyužitou stavební parcelu, která byla pro tento záměr dlouhodobě určená. A co se týče samotné zeleně, té po realizaci projektu naopak přibude – součástí se totiž i výsadba kvalitních stromů, realizace nového vodního prvku a na střeše vznikne pobytová terasa se zahradou.

Pokud tedy Ladislav Kos nesouhlasí s výstavbou na stavebních parcelách ani na nevyužitých brownfieldech, kde by se tedy podle něj mělo stavět? Očividně až za hranicemi Prahy, protože to se nás pak asi netýká. A co s tím, že se zastaví další krajina a stovky tisíc lidí budou dojíždět autem do Prahy? To už není starost HPP11, protože to bude mít svoje vysněné Jižní Město pro „dožití“ těch, kteří tu zůstanou.

 

Poznámka redakce: Vznik online magazínu Krčák žije iniciovala společnost Passerinvest Group, která též přispívá na jeho provoz.