Kodex o Václavu IV.

Kodex o Václavu IV. - pásmo slova a hudby. Připomenutí výročí smrti římského a českého krále, lucemburského vévody, markraběte braniborského, syna Karla IV.

Jindřich Macek & jitka Baštová - Loutna & Akordeon

V pořadu zazní skladby z rukopisu Vyšebrodského a jiných rukopisů z počátku 15. století, výběr z Jistebnického kancionálu, kopozice V. Capiroly, D. Scarlattiho a dalších